Az én nevem: magyar ember

25 "...az ezredes utcánál már hatalmas gyalogsági tűz fogadott bennünket. Egyrészt a sűrű géppuska ropogás, másrészt, mert a támadás váratlanul ért bennünket, pánikhangulat vett erőt a csoportunkon. A mi csoportunkban meglehetős vegyes volt a kép; voltunk mi, a magyarok, valamint a német Wehrmacht és SS katonaság egyaránt..."  -  mesélte Pataki Laci idős barátom, aki mint fiatal katona részese volt a február 11-iki vári kitörésnek. E hősi tett évfordulójának tiszteletére rendezett a PAX HUNGARIA egyesület emléktúrát  a kitörő hősök útvonalának egy részét követve.

 

A  11-es busz végállomásától indult a csapat, csaknem  100 ember, tömött, fegyelmezett sorokban. Egyesületünk 9  fővel vett részt ezen az emléktúrán.

Vezetőink úgy szerveztek, hogy a hosszú menetelésben olyan sírokat érintsen a csapat, ahol a "Kitörés napján" is vonultak hős harcosaink. Ezt a hatalmas utat végig elesett hősök földi maradványai szegélyezték.  Jónéhányat ma is kegyelettel ápolnak a hősi tettekre büszke magyar honfitársaink.

Magyarok voltak-e? Német Wehrmachtosok? A Waffen SS tagjai?

Ugyan, mit számít az ma már!

A feketén sötétlő erdő sárosan hallgat, őrzi a hős katonák emlékét...könnyekig megható látvány a hosszan kígyózó sor...a száz  apró zseblámpa lángja...mintha megannyi halott lélek lidérce éledne most fel a szilaj magyar tölgyek törzsei közt, halvány fényével emlékeztetné a ma élő utódokat a hősi időkre.

A szervezők 2-3 perces beszédekkel emlékeznek meg a kihullt drága magyar vért ontott bajtársakról.

Azután gyertyák, mécsesek kerülnek a hantokra...félperces néma csönd, majd indulás tovább...

-  Mondd, fiam, neked miért volt fontos eljönni ide? Hiszen otthon lehetnél a családdal, a kislánnyal...fordulok egy nyurga tizenéves felé. Hosszú, megnyúlt kamasz, az ilyenre mondják, hogy vállas, mint egy vizisikló.

-  Egyszer egy évben, úgy érzem, kötelességem megemlékezni ezekről a hősökről.

-  Van netán rokonod az elesettek között?  -  faggatom.

-  Nincs...

- Mégis eljöttél.

-  Szeretek a csapatommal lenni.

-  Megmondanád a neved? Följegyezném...fordulok ismét a kölyökarcú, borotvát még alig látott legényhez.

-  Az én nevem?...csillog a szeme a gyertya fényében...az én nevem:  magyar ember.

Aztán halad tovább a kis csoport  át, a sártól fénylő erdőn, majd a Nagykovácsi felé vezető úton megyünk át. A forgalomirányító leállítja a hazafelé igyekvő kocsisort.  Egyik terepjáró feléig leengedett ablakából halk, törelmetlen káromkodás hallik. De a láthatóan  "nemhazánkfia" atyafi most kussolni kénytelen, ezúttal nem az történik, amit ő akar; a surranós-csizmás alakulat most félelmetes erőt mutat...igen, pár órára ismét büszke magyarok vagyunk a hazánkban.

Lelkemben az átélt élményekkel kászálódom ki a Déli-pályudvaron a villamosból. Hevenyészett papírdoboz-ágyaikat most készítik elő éji szállásra a hajléktalanok. Márványtáblára leszek hirtelen figyelmes:  ITT HARCOLT A BUDAI ÖNKÉNTES EZRED.  -  ahá, már emlékszem! Ez volt az a legnagyobbrészt renegátokból álló társaság, amely katonai esküjét megszegve  -  többet közt  -  elárulta az oroszoknak a Várban összezsúfolódott honvédek és németek létszámát, a kitörési pontokkal. Ennek az ezrednek volt egyik katonája  Göncz Árpád, a Köztársaság első elnöke is.

Göncz a hős, aki lelőtt egy német katonát.

De ez már másik történet...

Fenn a budai lankákon már csak a mécsesek pislákolnak a sírokon,  és a Hold fut tovább sebesen a szakadozott felhők között...

(:  Czékus Jób  L-88  :)

Kérjük, hogy regisztrálj vagy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni ehhez a cikkhez.