Borítékolt reakció

  247 A bosszú népe ráuszította parlamenti csahosait az igazságot felvetni merészelő Baráth Zsolt jobbikos képviselőre.

A valós történelmi eseményektől mindig is viszolygó zsidók eget rengető mulasztásnak tartják, hogy madzagon rángatott parlamenti talpnyalóik nem négyelték fel rögvest, Solymosi Eszter és a magyar jog haláláról megemlékező bátor politikust.  

Ez a társaság – melynek leghírhedtebb találmányai közül a „felvilágosodást”, a liberalizmust és a bolsevizmust említhetnénk – különösen érzékenyen reagál, ha bárki szembesíteni merészeli őket gyalázatos tetteikkel. Nemzetközi szervezeteket és kormányokat markukban tartó kisebbséget felháborította, hogy a már megszokott dorombolás helyett felemlegették, mi több kritikával illették sátáni „kultúrájukat”. De a legfelháborítóbb számukra, hogy mindez egy behódolni látszó gyarmaton hangozhatott el.

Azon kevesekre, akik a politikában még rendelkeznek gerinccel, és nem óhajtanak földig hajolni a sárba hajított garasokért, pillanatok alatt rákerül a „gyűlöletkeltő”, „fasiszta”, „antiszemita”, „rasszista”, „csőcselék” stb. bélyeg.

Így érdemelte ki a tiszaeszlári vérvádra emlékeztető honatya és pártja a következő, már jól ismert mondatokat:

„…kezdeményezze eseti etikai bizottság felállítását és Baráth Zsolt felelősségre vonását"

"határolódjanak el az európai normákhoz méltatlan, múltban megrekedt gyalázatos eszméktől".

"ezzel a beszéddel a Jobbik oda sorolta magát, ahova sokan gondolják"

"a tiszaeszlári vérvád felemlegetése nem a múlttal való szembenézés, hanem hideg politikai számításból történelmi leckének hazudott uszítás és alig burkolt antiszemitizmus"

"a Jobbik egy náci párt"

"Baráth Zsolt mondjon le, semmi keresnivalója náciknak a Parlamentben"

"ellenkezik mindennel, amit a magyar Országgyűlés és a kormány alapvető értéknek tekint".

…és alkalmas arra, hogy Magyarországot a "középkorba vesse vissza, a magyar társadalmat a faji gyűlölet szakadékába taszítsa".

…ne engedjék, hogy "Magyarország a gúny és megvetés tárgya legyen az egész világon", ne engedjék, hogy a magyar nép többségét, a magyar parlamentet "a fasiszta csőcselék szavai alapján ítéljék meg".

Sajnálatos módon az érintettek és ülepfényesítőik végeláthatatlan fröcsögése, gyűlölködése felemésztette az esetleges érdemi reagálások idejét. Vagyis, ha nincsenek észérvek és lehetetlen magyarázattal szolgálni, akkor nyomban elkezdődik az igazságot kimondani merészelő fél lejáratása és rágalmazása.


                                                                                                                                                   Gomboss