Miért éppen 2014 lesz a holokauszt éve?

Hogy is van ez?

Amikor a magyarság számára fontos keresztény ünnepeket nézzük, sokszor azt látjuk, hogy a szocializmus óta célirányosan valamilyen másik emléknapot tartanak ezeken az ünnepnapokon.
Ezen logika alapján 2014-ben ismét megpróbálnak elfeledtetni egy nagyon-nagyon fontos tényt; 1914-ben, tehát kereken 100 éve tört ki az I.Világháború!

Minden, ismétlem minden cionista összeesküvés felszínre kerülne ennek kapcsán! De a figyelmet el kell terelni erről az egészről...

A hollókoszt logikája

 Még csak március eleje van és már most elegem van a hollókosztból, pedig állítólag ez az egész évben csak ez lesz. Ha bekapcsolom a rádiót, hollókoszt jön, hol hígabban, hol töményebben. Ha a TV-t kapcsolom be, ugyanaz. Ha újságot veszek a kezembe, ott is mindegyikben van egy nagy darab. Ha a csapot nyitom ki, még onnan is az folyik.

Így hát természetes, hogy mint fiatal filozófia hallgató, aki éppen most ismerkedett meg Arisztotelész logikájával, megvizsgáltam, hogy lehet-e ezt a logikát a hollókosztra alkalmazni.

Kampánycsend sértés - 2003

A bajai polgármester választás körül hosszú idő óta nagy igyekezettel tálalja a média a magyar emberek felé a borzasztó cselekedetet, a kampánycsend törést. Görgeti, mert fontos mindenkinek tudni erről. Így igaz. Baján zajló, helyi eseményből hatalmas híráradatot zúdítottak az országra!

2003. április 12.-én szavaztatták meg az ország népét: az EU tagállamaihoz csatlakozásunkat válasszuk, avagy mégsem kívánunk az ÚNIÓ szárnyai alá kerülni?

Lenin-fiúk, ÁVH itt és most

Egy zsidó rabbit egy járókelő megszólított az utcán, megjegyzést tett annak zsidó voltára. Ez  az inzultáció kizárólag szavakban történt. A rabbinak egyetlen haja szála sem görbült meg. – Ezt kö9vetően a köztársasági elnök sietve elment annak lakására, ott bocsánatot kért tőle.

Egy római katolikus papot megöltek Cibakháza plébánosát. Nem tudni, talán sohase derül ki, hogy gyilkos és áldozata között esett-e szó faji - , vallási  hovatartozásról. – A köztársasági elnök ebben az esetben is sietett bocsánatot kérni? A meggyilkolt plébános családjától - ha ugyan volt családja, vagy netán az egyházközösségtől, amelynek hosszú évtizedekig fáradhatatlan, odaadó lelkipásztora volt.

NYILT LEVÉL Robert FICO úrnak, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökének

A sajtóból értesültem Miniszterelnök úr azon kijelentéséről (amit Robert Kalinák belügyminiszter úr 2008. június 19-én, csütörtökön, a pozsonyi parlamentben tolmácsolt), amely szerint Ön, Miniszterelnök úr az 1920-as trianoni békeszerződést tekinti a mindenkori, „így az egykori Csehszlovákia keretében fennállt és a jelenkori önálló Szlovákia tartópillérének is.

100 éve született Kádár János, 115 éve született Szálasi Ferenc.

278 279 Az elmúlt napokban minden TV állomás és majdnem minden újság megemlékezett  Kádár János születéséről.

BÚCSÚ ALBERT ÉVA KATALIN TEXTIL IPARMŰVÉSZTŐL

266

                      Tisztelt Gyászolók!

Szervezeteink, a KÖZÉP-EURÓPA KLUB és a Magyar Alkotók és Gondolkodók Független Szakértői Társaság nevében fájó szívvel búcsúzom elhunyt tagtársunktól,

Rendszerváltók diadala a nemzet felett

265 Egy nemzet erkölcsi válságának szükségszerű következménye, gazdaságának megrendülése, javainak elvesztése valamint a korrupt és hazaáruló elitjéhez való ragaszkodása.

Elhunyt Albert Éva...

262 Éva, a  művészi gyöngyfűzés igazi mestere, a magyar motívumok fáradhatatlan kutatója volt. Ő is, mi is tudtuk, gyorsan rövidül az élete, mégis mindannyiunkat szíven ütött a hír, hogy magához szólította őt az Istenanya...

Solymosi Eszterre emlékeztek Tiszaeszláron

245 Elsősorban történészi fórumok s nemzeti szervezetek kötelessége lenne a Tiszaeszláron 1882. április 1-én  történt rituális gyilkosság elfogulatlan bemutatása,

Tartalom átvétel