Publicisztika

100 éve született Kolozsvári Grandpierre Endre

Király B. Izabella megemlékezése

az MVSZ székházban 2016. október 5-én tartott emlék-rendezvényen

 

Tisztelettel üdvözlöm az emlék-ülés minden résztvevőjét, Kolozsvári Grandpierre Endre tisztelőit.

 

Köszönöm a meghívást.

Köszönöm a nyilvános emlékezés lehetőségét.

 

Kicsit mozaikszerű, és nagyon személyes lesz a megemlékezésem, inkább naplószerű:

1993. március 16-án, kedden a Szittyakürtös Szalai Róbert megkeresett a Képviselői Irodaház 306-os szobájában, és adott nekem egy könyvet. A szerény kivitelű könyv Kolozsvári Grandpierre Endének az 1993. évi clevelandi Szittya Világkongresszuson elhangzott előadásának a szövege volt. Címe: Miként menthető meg a magyar nemzet? „Nemzeti megújulásunkban, nemzeti-szellemi szabadságharcunk kibontakoztatásában alapvető fontosságú a magyarok igaz történetének, titkos történetének, titkos háttértényezőinek a feltárása és megismerése.”- írja. Nagyot fordult akkor velem a világ. Szalai Róberttel elküldtem Endrének a Magyar Érdek Pártja programfüzetét, és kértem, hogy hozzon össze bennünket.

1994. február 28.-án hétfőn találkoztunk először a lakásán.

Aztán hetente, kéthetente találkoztunk ugyanott. Bizalmába fogadott. Nagyszerű írásokat jelentett meg a Magyar Múltban Magyar Jövő Alapítványom Kötött Kéve című havilapjában. Előadássorozatot tartott a Magyar Önismereti Egyetemen a Baross utcában. Újabb és újabb könyveinek a megjelentetéséhez, terjesztéséhez – az amúgy igen szerény alapítványunk – lehetőségeihez képest nagy elkötelezettséggel járult hozzá.

Ennek a barátságnak bizonyítéka egy 5x20 perces riport-sorozat.

Az MMMJ Alapítványomnak 2000-ben, heti 20 perc műsorideje volt a Trió-tv-ben. Ennek keretében készült Endrével, halála előtt 3 évvel a felvételsorozat, amit a Hungária TV-s Kőszegi László barátom erre az alkalomra átmentett a VHS kazettákról DVD-re, és máris közreadta a Jutubon. Páratlan szellemi kincse a nemzetnek.

 

Katona Sándor és Kolozsvári Grandpierre Endre tettek engem igazán Árpád-rajongóvá. Ők voltak az ihletői az Álmosfia Árpád című darabomnak, aminek a 2012-dik. évi július 14-ei ősbemutatóját nekik ajánlottuk! A darab eddig 12 előadást ért meg, 2017. július 7-én lesz a 13.-dik bemutatónk.)

 

A darab Előszavának befejező sorai Endre szavai:

Élt egyszer egy nép, a magyar, a köz és a haza szolgálatára összpontosuló hivatástudattal, a nemzet egészét átható vitézi életszemlélettel. Ebben a régi magyar közösségben nem volt táptalaja az erkölcstelenségnek, harácsolásnak, árulásnak…”

És Endre szavai a darab befejező mondata is:

Bajsafia Bodon mágus: (Szélesen, pátosszal.) Őshonosságunk ténye, a magyarok története fel van írva a csillagos égboltra. Olvassátok csak a csillagneveket, s bámulni fogtok!”

 

Kolozsvári Grandpierre Endre különleges műfajt alkotott. Benne a történész a művésszel, a költővel egyesült. A történelemtudomány legfontosabb segédtudományának a logikát tartotta. Óriási tárgyi tudását, váteszi gondolatait vaslogikával rendezte, és veretes magyar nyelven tette azt közkinccsé titokfejtő könyveiben.

Roppant mandragórafák, beléndekpáfrányok éjsűrű bozótjai között vergődik a magyar gondolat, s hogy ebből szabadulhasson, s a vad kuszaságon át fényutat törhessen, ahhoz logikai bozótirtó kések szükségesek. A történelmi hazugság intézményei: az emberiség vesztőhelye.” mondta a Magyar Önismereti Egyetemen, 1995. március 21-én.)

 

És micsoda gondolat!

Mi a magyar?” – kérdezi

És a válasza:

Rejtelmes szent nép a magyar,

Mágusok ősi népe, nyelvében és

Sorsában a világ titkát őrzi.”

 

Tőle tudom a kárpát-medencei őshonosságunkat,

a szkíta-hun-avar-magyar származás láncolatát,

hogy a Trianonokat elsöpri a történelem,

hogy a Nap alapvető jogforrás,

hogy a magyarság története térben és időben kozmikus távlatokat ölel fel.

 

Tőle hallottam először az élő világegyetemről,

a királygyilkosságokról,

a keresztény-hitre térítés nemzetpusztító valóságáról.

 

Hitelességének bizonyítékát látom Szent István elfogulatlan megítélésében.

 

Tőle tanultam meg, hogy nem lehet elég nekünk a szent-istváni 1000 év, nekünk annyi kell, amennyi van. S hogy mennyi az a mennyi? Föl kell tárni!

 

Első komoly lépés lenne, ha 2018-ban egy szerencsés fordulat más politikai felállást hozna, és az új országgyűlés első törvénye kimondaná:

 

  1. évi I. tv-cikk

  1. § A magyar állam alapítója Álmosfia Árpád

  2. § A magyar nemzet megalapítója Ügyekfia Álmos

 

Az 1896. évi VIII. törvénycikk, - melyre Dr. Szeszák Gyula hívta fel a figyelmemet -, a honalapítás ezredik évfordulójának megörökítésére alkotandó „millenniumi” művekről rendelkezik.

1. § (…) a) Budapesten a Városligetnek az Andrássy út és a tó közötti részében a honalapító Árpádot és a nemzet egész történelmi múltját megörökítő emlékművet állit.

 

Tehát a lényeg:

1896-ban az akkori országgyűlés jogerősen kimondta, hogy Árpád a honalapító!

Már azzal, hogy Árpád visszakerül a magyar politikai gondolkodásban az őt megillető helyre, azonnal megváltozik a magyarság önmagához való viszonya is. (Ezzel együtt jár természetesen, hogy a Vérszerződés szellemében értelmezzük az egyes embert a nemzeti közösséghez fűző nemzeti kötelék fogalmát, az igazságosság és a közszabadság eszméjét, az igazságos birtokfelosztás, közteherviselés, felelős kormányzás, népképviselet, és hatalmi visszaélés esetére a visszahívás és az ellenállás jogát.)

 

Ez után korábbi eleink is visszakerülhetnének végre a magyar - és az egyetemes történelemben betöltött kiemelkedő szerepüknek megfelelően, az őket megillető helyre.

 

Endre halála megakadályozott abban, hogy egy nagyon fontos kérdésben megismerhessem a véleményét. Komoly ellenvetése volt, és óvott a szent korona túl-értékelésétől. Ez a kérdés mindig is érdekelt, mostanában pedig egyre jobban foglalkoztat, de, hogy ő mit gondolt erről, más nem tudja nekem megválaszolni… Ha esetleg Pap-Nemes János, vagy Grandpierre Atilla birtokában van erről dokumentum, sürgős lenne sajtó alárendezni, és mielőbb közkinccsé tenni.

 

A nemzeti egység, a magyarság jövője áll vagy bukik a szent korona valós megítélésén!

 

Tudtam arról, hogy drámát írt a szigetvári hős Zrínyi Miklósról. Nem olvastam, de ő elmondta, így tudom, miről szól. Olyasmiről, ami ma időszerűbb, mint valaha! Önbecsülésünkről!

Nagy tisztelettel kérem most a fiát, Atillát, - nemcsak a Zrínyi évforduló miatt, hanem amiatt is, mert égetően nagy szüksége van a nemzetnek útmutatásra -, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Zrínyi-dráma mielőbb színpadra kerüljön.

 

Kolozsvári Grandpierre Endre életműve az általa meghirdetett szellemi szabadságharc legfontosabb fegyvere. Kötelességünk ezt a fegyvert használni!

 

Még egy idézet végezetül. Számomra politikai üzenet:

Tiszteld a tisztelhetőt!

Tiszteld a germánt, rómait, zsidót,

s mindenkit, ki arra érdemes,

de vérben ázott ősi nemzeted,

s az uralmat szent szelleme felett,

ne engedd senkinek, ne engedd, senkinek.”

.

Köszönöm a figyelmet.

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Albert Éva Katalin textil iparművész emléknapja

357 Tölgyesi Jánosné, Magdi üdvözlő és köszönő szavai után közösen elmondtuk a HUN imánkat.
Akik eljöttek erre az emléknapra sokan ismerték, baráti szállal fűződtek Évához -- sok jó emberrel ismerkedhettünk meg általa, többjükkel azóta is kapcsolatban vagyunk.

A terem oszlopaira függesztett 16 db Boldogasszony textilkép ölelésében a SZERETET sugárzását érzékelhettük.

Vitéz Juhász Antal tolmácsolásában Fülöp Zoltán Bulcsú „Mivé lesz?” c. versét hallgathatták meg a  vendégek.

Azok számára, akik nem ismernek bennünket pár mondatban bemutatkozunk: 2012-ben Albert Éva textil iparművész létrehozta Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői becsületbeli társaságunkat. A félbe maradt textilképei gyöngyözésének befejezését, a hagyaték őrzését és a Boldogasszony-hitvilág terjesztését bízta reánk. Az általa elgondolt magasztos küldetés szellemében igyekszünk cselekedni. Rendezvényeken, szakrális helyeken, SZER- tartásokon Boldogasszonyokat ábrázoló palástjainkkal, zászlóinkkal tesszük tiszteletünket.

A Boldogasszony textilkép sorozat gyöngyözését befejeztük, mely nemzetünk páratlan kincse. Lehetővé vált, hogy a nyilvánosság elé tárjuk és elinduljon útján a Boldogasszony szellemiségének tisztelete. Éva barátnőnk hőn óhajtott vágya volt, hogy Boldogasszony képeiből naptár készüljön.  Nagy örömünkre szolgál, hogy 77. születésnapjára a Boldogasszony öröknaptár is megvalósult. Reméljük minden magyar család otthonát díszítve sugározza Boldogasszonyunk anyai szeretetét!

Megrendelhető: Boldogasszony öröknaptár, selyem asztali zászlók (17x27cm), képek, jegypárnák és DVD  videó film.
Tölgyesi Jánosné: e-mail: fenyeslitke@gmail.com    mobil: 36 70 362 71 74

NA, KEDVES DEVIZAKÁROSULTAK, EZT LEHET OSZTANI!

Ezt nevezik az évszázad csalásának. Az, amibe bele rokkannak a magyarok…

Volner János jobbikos képviselő sajtótájékoztatóján a következő szavak hangzottak el: "... a PSZÁF adatai szerint a bankok mintegy 1626 milliárd forintnyi hitelt vettek fel eurón kívüli valutában, ugyanakkor több mint 7600 milliárd forintnyi hitelt ..."

TOVÁBB >>> http://www.civilkontroll.com/na-kedves-devizakarosultak-ezt-lehet-osztani/

ŐSI HITVALLÁS

295 A magyarok ősi hitvilágának igazi gyökere és kútja a Boldogasszony tisztelet.

A hitvallás jelenti, hogy mit gondolunk, mit érzünk a bennünket körül vevő világról -- ez mozgatja érzelmeinket, gondolatainkat, cselekedeteinket.

        A Boldogasszonyság nem más, mint a Teremtő
        Élet biztonságot adó fényének örök óhajtása.
        Minden ember eredendően lelkében hordja Őt.

AZ „ISTENFOGALOM” KÉT LEGFŐBB ISMERTETŐJE:
EMBERFELETTISÉG, ÖRÖKKÉVALÓSÁG

Őseink, elődeink a Termékenység és a Fényvallás követői voltak.
A Fény a Teremtő erő, mint örökvilágosság az Isten Törvényes Tudása és
Boldogasszonyunk anyai szeretete.

A hit nagyon fontos, mert hittel csatlakozunk a világhoz, ez minősíti lelkiségünket. Lelki üdvünkhöz tartozik, hogy ISTENSZERETŐ, tisztelő és Ő Benne bízó,
-- nem Istenfélő NÉP VAGYUNK.

A magyar ember nem helyezi az Istent elérhetetlen magasságba, hanem részesévé teszi  -- magában hordja. Magasztalja és perlekedik Vele, de mindig Vele él jóban, rosszban. Az Istennel közvetlen kapcsolatban álló hívő lelkek jósága, és jóra törekvése alapozza a Természet Rendjének tiszta és egészséges szemléletén nyugvó Erkölcsöt. Ez az erkölcstan tehát nem szolgál vallási érdeket, hanem a Tiszta Lelkiismeretet tartja az indítékaink és megnyilatkozásaink forrásának.

Istentől irányított Tiszta Lelkiismeretnek a szavát tudja és hiszi
„Isten Szavának” és „Isten Akaratának”.
Az imádkozás a lélek legbensőbb kapcsolata Teremtőjével.

ANYA - ATYA - FIÚ
E szentháromság adja az Élet Törvényét.
Egységét a Boldogasszonyunk A n y a i  s z e r e t e t e, fénye hatja át.
Áldást e Szentháromságból attól kapod, akitől kérted.

„AMINT FENT ÚGY LENT - AMINT LENT ÚGY FENT
"MIKÉPPEN  A  MENNYBEN  - ÚGY  A FÖLDÖN  IS”

Az ima, fohász napi szükséglet a magyar ember számára. Istenünk kiáradó fényének az egyenlőszárú kereszt, Napkereszt a megjelenítője, mely az IGE. Minden ága egy alapelem: - Víz, Föld, Levegő, Tűz nélkülük nincs élet a Földön.

A négy alapelem az anyaság, a létezés, az élet tiszteletét jelenti -- ŐS–TEN jele Ön magáról. Az életfa (élőfa), mint ötödik elem van jelen a magyarokősi hitvilágában.

Az Anyaisten, Ősanyánk abban különbözik a közönséges embertől, hogy nem volt születése -- öröktől fogva él és élete nem ismer véget.

A Boldogasszonyság nem más, mint a Teremtő Élet örök biztonságot adó fényének óhajtása. Az ŐSTUDÁS kódolva BENNÜNK ÉL.  Ismerjük ABBA Atyánkat, és égi Édesanyánkat a Boldogasszonyt, akinek neve: BABBA. (SZÉP)

Ősi hitvilágunk szerint az esztendő körének számos Boldogasszony arca ismeretes -- a  változások rendjében mindig más-más minőségét, erényét mutatja meg.

Az Életünk minden fontos helyzetét átszövi a Boldogasszonyság.
A Babba, egyetlen asszony-erő megnyilvánul a fogantatáskor az élet hajnalán, ekkor az óhajtás betelik az óhajtottal. Születésünkkor „URUS” orvos, bába, vagy a „mágus nővérek” Boldogasszonyunkat látják, Ő sugallja, miként cselekedjenek.
Az ősi-hit szerint az újszülöttet családi szertartással „családba fogadják”. Nevet az édesanya ad gyermekének.
A „legény-avatás” a fiúgyermek 18 éves -, a hajadon leányok „pártába-avatása” 16 éves korbantörténik. Ősi imádsággal fordulnak Boldogasszonyunkhoz a Szertartásokon. Legtöbbször „eljegyzés” is e magasztos családi ünnepség,  Boldogasszony készíti fel a testi vágyaktól szabadult embert az utolsó átváltozásra is, Ő általa térhetünk tisztán, szűzen a Teremtő Fényhez. Halálunk óráján Babba jön el,   hogy sirató asszonyok imáival átvezessék lelkünket a „nagy vízen”.

Albert Éva Katalin iparművésznő az Égiek sugallatára alkotta meg gyöngyözött textilkép sorozatát. A magyar ősi hitvilág újra élesztését kívánja a  t i z e n h a t   B o l d o g a s s z o n y  minőséggel megvalósítani.
Szarvasősanya, Béke Királynője, Gyertyaszentelő -, Babba -, Gyümölcsoltó -, Nagy Boldogasszony, Boldogasszony Szíve Szeretetlángja, Sarlós -, Kármelhegyi-, Havas-, Kis Boldogasszony, Fogolykiváltó -, Magyarok Nagyasszonya (Rózsafűzér Királynője), Nádi-, Csillagösvény Győzelmes Királynője, Szeplőtelen Fogantatás  Boldogasszonyok.

A nemzet önazonosság tudat fényében létrejött gyönyörű alkotások összessége
p á r a t l a n    k i n c s   e   v i l á g o n !

2012. március 2.-án az Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői közössége ősi hitvilágunk szellemiségének közvetítésére alakult, mint becsületbeli társaság. E magasztos küldetést tartjuk szem előtt. Az Égiek segítségét kérve haladunk vállalt utunkon, és gyűjtjük a Boldogasszonyok palástja alá az Ő népét!

                             Jó Istenem!
                             Imával kérem Egedet,
                             A Kegyelmedet…
                             Segedelmedet.

                                                     /káldeusi ima/

Budapest, 2014. március 3.                                                   

                                                                   Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői

www.lelkiismeret88.hu/Ősi Hitünk

Videó: „Boldogasszony textil faliképek”

Válasszunk szekszuális irányultságot!

288 Rómeó és   -  Rómeó... válasszunk szekszuális irányultságot!

Melegfelvonulgatás, melegolimpia, melegbüszkeség...Budapest, a bűnös város melegben fürdik. Nem csak az időjárással... "Én népem, vezetőid tévútra visznek téged!" (Ésaiás, zsidó próféta könyve).

Miért kell megmentenünk Verespatakot?

282 A természettel való együttélés sorsközösséggé formálta az itt élő népeket, nemzeteket, miközben egymást váltó generációik kultúrájukba építették be tapasztalataikat és szakismereteiket, amelyek nélkülözhetetlenek a jelen és a jövő számára.

NYILT LEVÉL Robert FICO úrnak, a Szlovák Köztársaság miniszterelnökének

A sajtóból értesültem Miniszterelnök úr azon kijelentéséről (amit Robert Kalinák belügyminiszter úr 2008. június 19-én, csütörtökön, a pozsonyi parlamentben tolmácsolt), amely szerint Ön, Miniszterelnök úr az 1920-as trianoni békeszerződést tekinti a mindenkori, „így az egykori Csehszlovákia keretében fennállt és a jelenkori önálló Szlovákia tartópillérének is.

100 éve született Kádár János, 115 éve született Szálasi Ferenc.

278 279 Az elmúlt napokban minden TV állomás és majdnem minden újság megemlékezett  Kádár János születéséről.

BÚCSÚ ALBERT ÉVA KATALIN TEXTIL IPARMŰVÉSZTŐL

266

                      Tisztelt Gyászolók!

Szervezeteink, a KÖZÉP-EURÓPA KLUB és a Magyar Alkotók és Gondolkodók Független Szakértői Társaság nevében fájó szívvel búcsúzom elhunyt tagtársunktól,

Rendszerváltók diadala a nemzet felett

265 Egy nemzet erkölcsi válságának szükségszerű következménye, gazdaságának megrendülése, javainak elvesztése valamint a korrupt és hazaáruló elitjéhez való ragaszkodása.

Tartalom átvétel