Budaházy György

Közkegyelmet adna Budaházyéknak Répássy Róbert igazságügyi államtitkár!

 

2016. november 2.-án az Országházban az Igazságügyi Bizottság ülésén a napirendi felszólalásában Dr. Morvai Krisztina független európai parlamenti képviselő emlékeztette a Fidesz és a Jobbik képviselőit választási ígéreteikre. Mindannyian ígéretet tettek választóiknak, hogy igazságtétel lesz !

Ugyan, ez mind eddig elmaradt, de most lehetőségünk van, hogy Budaházy György és a Hunnia csoport ellen az égbekiáltóan igazságtalan ítéletet amnesztiával (eljárási közkegyelem) orvosoljuk .

Az előterjesztő Hegedűs Lorántné országgyűlési képviselő (Jobbik) és a beadványt szakmailag is támogató Dr. Morvai Krisztina büntetőjogász és nemzeti jogvédő, bátran érveltek a politikai foglyok ügyében. A másik előterjesztő, Toroczkai László a Jobbik alelnöke is jelen volt a vitán.

Morvai és Toroczkai bizakodóan nyilatkoztak arról, hogy a kormánypártok nem zárkóztak el az amnesztiára vonatkozó beadvány további megvitatásától.

-- Abban reménykedtem – mondta Morvai, hogy elfogadják a képviselőtársaim javaslatát és tovább léphetünk az amnesztia megtárgyalására, vagy, azonnal rá is térhettünk volna, -- mi szívvel-lélekkel kiállunk az amnesztia mellett. -- Azonban, mint ahogy Budaházy szokott fogalmazni: -- a pártokrácia, a pártoskodás messze áll a magyar néplélektől.

A javaslatot végül nem szavazták meg, Toroczkai László mégis pozitívan értékelte, hogy a bizottsági ülésen senki sem szavazott a határozati javaslat ellen. -- Bizakodó vagyok, – mondta -- mert meglepően nyitottnak mutatkoztak a bizottság kormánypárti tagjai javaslatunkra.

A Jobbik igennel, a Fidesz konkrét törvényjavaslatot várva – tartózkodással szavazott, az MSzP pedig nem szavazott.

Több száz magyar ember jött el az Országházhoz, akik nem értenek egyet a bebörtönzött és első fokon, nem jogerősen összesen 125 év fegyházra ítélt 17 magyar hazafi büntetésével.

Morvai Krisztina és Hegedűs Lórántné Enikő érveltek a leghatározottabban az amnesztia mellett. Szakmaiságukhoz nem fér kétség, hiszen a bizottsági tagok nem vitatták felvetéseiket.

A mai nap örömmel és lelkesedéssel töltött el, mert úgy érzem, megnyílt a remény az igazságtételre. -- mondta el Morvai Krisztina, majd hozzá tette: -- Vége lesz annak a tarthatatlan helyzetnek, hogy a saját hazájukat lekurvázók, saját magukat is hazugnak nevezők, szemkilövetők szabadon vannak, míg a velük szemben nemzeti ellenállást gyakorlók börtönben.

Toroczkai úgy fogalmazott: -- Esély nyílt a párbeszédre, de ne feledjük, hogy 7 évvel az 1956-os forradalom után még a kommunisták is kegyelmet gyakoroltak! A Gyurcsány-kormány ellen kiálló hazafiakat pedig immáron 7 éve sanyargatják, vagy éppen tartják rabszíjra fűzve. Önzetlenül, bátran ki kell állnunk egymásért, nem szabad, hogy az önzés, vagy a közöny eluralkodjon köztünk. Magyar szolidaritás nélkül nem lehet nemzeti feltámadás! NEM ADJUK FEL! - Mondta el a Kossuth téri lelkesítő beszédében.

Az Igazságügyi Bizottság tárgyalási napján Répássy Róbert, Igazságügyért felelős államtitkár a bizottság elnöke elmondta, hogy személyesen Ő sem ért egyet Budaházy György és 16 társa elleni elsőfokú ítélettel. Az ügy érdekében nyitottnak mutatkozott a kompromisszumra, és remélhetően tovább tárgyalják a Jobbik módosító javaslatát. Az államtitkár szerint jelenlegi formájában nem értelmezhető a Jobbik határozati javaslata, mivel az nem tartalmaz konkrétumokat. -- majd azt kérte, hogy a kérést ne helyezzék a Bíróság hatáskörébe, hanem adja az Országgyűlés kezébe a közkegyelemről szóló határozati javaslatot.

Toroczkai kinyilvánította, hogy Ő maga is a közkegyelem mellett szavazna, és javaslatot tesz a Jobbik elnökségének arra vonatkozóan, hogy a Jobbik fogalmazzon meg Morvai Krisztina szakmai útmutatásaival egy újabb törvényjavaslatot, hiszen az EP képviselőasszony jogi érveléseivel szemben, nem tudott az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága ellenérveket felsorakoztatni.

A Jobbik elnöksége hosszasan vitázott arról, hogy törvényjavaslat, vagy határozati javaslat szerepeljen a beadványban. Végül az utóbbi mellett döntöttek éppen azért, hogy tágabb mozgásteret biztosítsanak a Fidesz számára. Ha ez javaslat a Parlament elé kerül, úgy módosító javaslatokkal is élhetünk - mondta el nyilatkozatában Toroczkai László.

A jobbik javaslata az volt, hogy enyhítő körülményként kell értékelni a 2006 és 2010 közötti politikai indíttatású cselekményeket a Hunnia perben.

Részlet a beadványból:

"A Hegedűs Lórántné, Volner János, Z. Kárpát Dániel és Sneider Tamás által aláírt határozati javaslat lényegében - a 2006-2010 közötti, az állam által indokolatlan önkényt megvalósító fellépés idején elkövetett, politikai indíttatást is magukban hordozó cselekmények megítélésével kapcsolatos jogszabály-módosítások szükségességéről szól.

A határozat értelmében a 2006. szeptember 17-e és 2010. május közötti időszakban a kormány elleni tiltakozás keretében elkövetett cselekmények értékelése során enyhítő körülményt jelentene, hogy az elkövetők motivációja a saját maga által is elismerten hazug és ez által a választói akarattal nyilvánvalóan szembehelyezkedő kormánnyal szembeni fellépés volt.

A kormánynak meg kell vizsgálnia egy olyan törvénymódosítás előterjesztésének lehetőségét, amely szerint a már lezárult eljárásokban lehetséges legyen az ítéletben foglalt büntetések mellőzése vagy mérséklése -- derül ki a beadványból."

Morvai Krisztina az Igazságügyi Bizottság előtti felszólalásában ekként érvelt: -- a mai helyzet tarthatatlansága, hogy Gyurcsányék szabadlábon, Budaházyék börtönben! Ez elviselhetetlenül igazságtalan, ezt az áldatlan helyzetet orvosolni kell! Érvelésem alatt végig tartottam a szemkontaktust a képviselőkkel, akik szemlesütve hallgattak, amikor szembesítettem Őket az igazságtételre vonatkozó választási ígéreteikkel. Majd felhívtam a figyelmét a Fidesz, valamint a Jobbik képviselőtársaknak arra, hogy mindegyikük a nemzeti ellenállás jóvoltából került a Parlamentbe.

A két párt képviselői helyeselték az elképzelést, hogy az igazságtétel eszköze most a közkegyelem, azaz az Országgyűlés által alkalmazható eljárási kegyelem.

Morvai Krisztina bízik abban, hogy mind a Fidesz, mind a Jobbik képviselői felismerik, hogy a már több évet börtönben eltöltött és hét éve büntetőeljárás alatt álló Budaházy György és a Hunnia csoport tagjainak nyújtott amnesztia tükrözné választóik akaratát.

Morvai Krisztina Igazságügyi Bizottságban elmondott beszédéről készült felvételt, a honlapján meg lehet tekinteni: http://www.morvaikrisztina.hu/ - később az oldalra folyamatosan feltöltik az ülésen rögzítetteket. - Rendkívül tanulságos látni a képviselők (Fidesz, Jobbik) reakcióját az elviselhetetlen igazságtalanság korrigálására alkalmas amnesztiáról.

-- Kérem a Fidesz és a Jobbik szavazókat egyaránt, hogy országgyűlési képviselőiknek levélben vagy személyesen fejezzék ki akaratukat Budaházy Györgynek és a Hunnia csoport tagjainak adandó amnesztiával kapcsolatosan. Pl: kover.laszlo@parlament.hu stb. email címeken. Ez után felkérte a sajtó és a média képviselőit, hogy folyamatosan közvetítsék a nyilvánosság felé az amnesztia-vitát.

Budaházy felesége, gyermekeik és testvére Edda, valamint a Hunnia per három szabadlábon védekező elítéltje, megfigyelőként szintén jelen lehettek az ülésen. Ők úgy látták, hogy a bizottság tagjai Morvai Krisztina szakmai érvelése alatt lehajtották fejüket – talán szégyenükben? Tény, hogy a képviselőasszonnyal senki nem szállt vitába.

A két párt képviselői a nemzeti ellenállás vállán került a Parlamentbe -- együtt tüntettünk a Meggyessy – Gyurcsány - Bajnai kormányok ellen. Együtt szívtuk a könnygázt, közösen éltük át a rendőrterrort, de akkor még nem volt téma, hogy ki milyen párthoz tartozik, mindenki nemzeti érzelmű volt.

Morvai Krisztina a következőket vázolta a bizottság előtti felszólalásában: -- Ha önök az amnesztiára nemet mondanak, és azt akarják, hogy Budaházy György és 16-társa -- ki tudja meddig még -- vonuljanak börtönbe, akkor álljanak a nyilvánosság elé, mondják ki az emberek előtt és vállalják, hogy a döntésük! -- Ez a mondat zavarba hozta a képviselőket. - Répássy Róbert igazságügyi államtitkár (Fidesz) ez után kimondta, hogy Ő az amnesztiát tartja helyesnek.

Répássy csak azért tartózkodott a szavazástól, mert szerinte a Jobbik beadványa jogi szempontból nem tiszta, számára értelmezhetetlen. Ezt követően az ülésen szenvedélyes beszédet tartott arról, hogy miért tartja helyesnek az amnesztiát. Majd megijedt saját hangjától, visszafogottá vált és elismételte pártja sokszor elmondott szövegét arról, hogy ők már 2006-ban is elmondták, hogy elítélik a tüntetők oldaláról az erőszak minden formáját. -- Ekkor Morvai azt felelte, hogy ez esetben sürgősen szedjék le az összes 1956 szabadságharcára emlékeztető és a fegyveres harcokban részvevő forradalmárok plakátjait, amelyeket elhelyeztek szerte az országban!

A tüntetőknek tartott beszédében Budaházy Edda elmondta, hogy a lelke fáj, hogy a testvérének börtönben kell lennie. Beszéde közben elcsuklott hangon, könnyeit nyelve mondta el, hogy ha a történelmünkbe visszatekintünk, a mindenkori hatalom folyton a hazafiakat börtönözte be, és mára már szinte természetessé vált ez az állapot. A szabadságért nagy árat kell fizetni, hiszen a kettős mérce működik, amit a Hunnia-per esetében a vád részéről figyelembe vesz a bíróság, ugyanazt, az elítéltek védelme érdekében elutasítja.

A tömeg a Kossuth tér mélygarázsánál gyülekezett. A demonstrációt szervezte és teremtett összhangot Göbl Gábor, Göbl György a Jogsértettek Egyesületének elnökének testvére. Felszólaltak: Budaházy Edda, Dr. Morvai Krisztina, Toroczkai László.

A felszólalások után fegyelmezett sorban elindultak Orbán Viktor miniszterelnök dolgozószobája felé és hangos skandáltak: -- Szabadságot Budaházynak és a politikai foglyoknak! Amnesztiát! Budaházyt engedd el, Gyurcsányt küldd a börtönbe! -- közben hun kürtök zúgtak a hazafiakért.

Korábban Budaházy György az alábbiakat írta Dr. Gaudi - Nagy Tamásnak a benyújtott javaslatról:

"A nekem megküldött határozati javaslattal az a bajom, hogy ez alapján semmi garanciát nem látok arra, hogy akár ugyanúgy 10 évre nem tud becsukni egy balos bíró, ha akar. Annál határozottabb dolog kell! Állást kell végre egyértelműen foglalni a parlamentnek, hogy mi volt 2006 őszétől. Ha a Fidesz fülkeforradalomra hivatkozik, akkor ismerje el, hogy forradalmi jellegű események és társadalmi hangulat volt, és ebben az esetben legfeljebb az állam követhetett el terrorcselekményt az állampolgárok ellen, de az állampolgárok az állam szervei, tagjai ellen nem! Ezt az egész terror-eljárást egyértelműen az MSZP-s boszorkánykonyhán főzték ki (ez is bizonyítva van a hivatkozott elemzésem végén), a rendőrség, ügyészség csak végrehajtotta. Egy ilyen klasszikus bolsevista koncepciót akarnak életben tartani ma is? Nem lehet a Gyurcsány rezsimmel szembeálló állampolgárokra terrorizmust értelmezni."

A politikai szándéknak és tetteknek, közelítenie kell az általános közakarathoz. Az emberek (képviselői szemszögből: a választók) azt akarják, hogy Magyarországon igazságos ítéletek szülessenek - a jog előtti egyenlőség érvényesüljön és ne pártpolitikai ítélkezéseket folytassanak a bíróságokon. Budaházy és 16 vádlott társa esetében a Bíróság, nem vette figyelembe a védők érveléseit a megalapozatlan váddal szemben -- ami távol áll az igazságos ítélkezés fogalmától. Ez a körülmény, még kormánypárti körökben is sérti az emberek igazságérzetét. Ha ezt nem veszi figyelembe a végrehajtó hatalom és a jogalkotók eltekintenek ettől a jogi anomáliától, akkor ismét kialakul egy általános elégedetlenség.

 

Szabadságot Budaházynak! Szabadságot a politikai foglyoknak!

Buncsik Marianna


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

A Székely Világszövetség Nyilatkozata

A Székely Világszövetség aggódva figyeli a magyar hazafiak ellen Romániában és Magyarországon – összehangoltnak tűnő – eljárást, a vádakat, amelyek között legsértőbb és legindokolatlanabb a terrorizmus vádja.

A Székely Világszövetség felhívja a magyarországi eljáró ügyészség figyelmét arra, hogy amíg a nemzet ellen a rendszerváltás után tettleg fellépő, a nép közé lövető felelősök semmilyen büntetést nem kaptak, ellenük eljárás sem volt, addig az Alkotmányban is leírt állampolgári jogokat gyakorló fiatalok terroristaként vád alá helyeztettek. Budaházy és társainak ismételt és indokolatlan börtönbe vetése minden emberséget és minden szabadságjogot sért, de szervezetünk nem biztos abban, hogy ez az eljárás jogilag is megállja a helyét. Még akkor is aggodalomra ad okot az újbóli letartóztatás, ha figyelembe vesszük a korábbi napok súlyos, rendőrök ellen elkövetett cselekményeit.

A Székely Világszövetség, a románok által generált kézdivásárhelyi „terrorista” üggyel azonos erkölcsi mélységű koncepciós eljárásnak tartja a Budaházy és társai ellen, mint terroristák ellen való eljárást. Nyilatkozatunkat az emberi jogok védelmében, úgy vagyunk kénytelenek megtenni, hogy politikamentes érdekvédelmi szervezetünk nem foglal állást a Budaházyhoz és társaihoz való szimpátiáját illetően, ugyanakkor elvárja, hogy amit az ügyészség és az eljáró bíró e perben, több esetben, bizonyíték nélkül, bűnként állít Budaházyék magatartása felől, azt maga az állam, és a magyar igazságszolgáltatás, a világ előtt nyilvánvalóan ne kövesse el!

A magyar kormány és a magyar igazságügyi szervek következetesen cáfolják ezzel az üggyel azon bíztató lépéseket, amelyek a nemzetegyesítésről, szabadságról és a demokráciáról szólnak ma Magyarországon. A koncepciós perek, mint az igazságszolgáltatás súlyos visszaélései ugyanis többet ártanak a nép erkölcsi színvonalának, mint a rettegett migránsok és a kommunisták együttvéve. Budaházy ügyét a kommunista hatalom kezdeményezte hamis tanúkkal és hamis, hazug állításokkal, de szégyenszemre ma, a demokratikusnak mondott hatalom regnálása alatt is folytatódik. Szervezetünk ezért követeli Budaházyék szabadon bocsájtását és kirakatperük végleges lezárását.

Székely Világszövetség/ Romaniai Szekelyek Szovetseg elnöksége megbízásából a

Székely Világszövetség Sajtóirodája

Dallas/ Csikszereda 2016. október 28.

 

                                                                                                                                                   

Döbbenetes hír! Elvitték Budaházy Györgyöt!

   Az első fokon 13 évre bizonyítékok nélkül elítélt három gyermekes családapát, Budaházy Györgyöt október 27. én este fél hat körül otthonából a Nagy Ignác utcai bv-intézetbe szállították.

Egy nappal a hírhedt sukorói "ügylet" kapcsán született másodfokú felmentések után, Budaházyt és hat másik hazafit ismét előzetes letartóztatásba helyezték, hármat pedig házi őrizetbe. A "fekete autó" eljött értük a 2006 őszi rendőrterror 10. és az '56-os szabadságharc 60. évfordulóján. Hová jutottunk és miféle önkényuralmi gépezet működik Magyarországon?

Morvai Krisztina EP-képviselő közkegyelmet követel!

Tegnap este 8 után közleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban Morvai Krisztina. A független EP-képviselő többek között azt írta: „Gyurcsány, Gergényi, Bene, a többi szemkilövető s persze a még (szintén vidáman és szabadon) élő ÁVH-s elvtársak is elégedetten csettinthetnek. Szép munka! (...) Kérem az országgyűlési képviselőket, különösen a Jobbik és a Fidesz képviselőit, haladéktalanul tegyék meg az adott helyzetben lehetséges egyetlen korrekt és igazságos lépést: részesítsék közkegyelemben Budaházyt és a Hunnia ügy többi vádlottját.”

Dr. Gaudi-Nagy Tamás a Nemzeteti Jogvédő Szolgálat (NJSZ ) ügyvezetője honlapján, az előzetesbe helyezés napján az alábbiakat tette közzé:

"Országos felháborodást váltott ki, hogy idén augusztus 30-án első fokon 125 év fegyházra ítélték törvénytelen módon terrorcselekmény és más cselekmények bűnszervezeti elkövetése miatt Budaházy Györgyöt és 16 társát a bukott Gyurcsány-rendszer koholt bizonyítékai alapján. Budaházy 13 évet, a hatan 10-12 év közötti fegyházat kaptak, a többiek is kemény börtönéveket mert az ítélet szerint erőszakkal ellenszegültek a gyurcsányi önkénynek és nemzetárulásnak. Feltételes szabadságra bocsátás sincs, mert ők "terroristák". Ők és nem a szemkilövetők. Akkor őt és hat társát házi őrizetbe helyezték, három vádlottnak lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Fővárosi Törvényszék. Az ügyész úgy tűnt, hogy előre megírt fellebbezésben kérte a súlyosítást és előzetes letartóztatásukat.

Most ezen fellebbezés alapján a Fővárosi Ítélőtábla a rendelkezésre álló információk szerint mindegyikük esetében egy fokozattal súlyosította a kényszerintézkedéseket, annak ellenére, hogy senki nem szegte meg a rá vonatkozó őrizeti szabályokat és erre utaló bizonyíték sem lehet. Ez a döntés nem más mint egy előre hozott büntetés és teljesen szakmaiatlan is, mivel nélkülözi az ilyen ügyekben megkerülhetetlenül alkalmazandó egyediesítés szempontjait. Éppen úgy, mint tíz éve 2006 őszén, amikor kétszáz tiltakozó és valódi terrorcselekmény-sorozatot megvalósító kegyetlen rendőrök által levadászott embert helyeztek előzetesbe. Az ilyen döntésben részt vett bírók és ügyészek megúszták, nem beszélve az akkori politikai és rendőri vezetőkről.... Meg is van az "eredmény."

"Vona Gábor már többször nagyon helyesen elköteleződött a 2016-2010 közötti politikai meghurcoltak amnesztiája mellett. 2010-ben így fogalmazott Budaházyról szóló írásában: "A helyzet megoldása szerintem az lenne, ha a 2006-os gyalázatos kormányzást követő események kapcsán nem semmisséget mondanának ki, hanem amnesztiát."

Most két ember, Orbán Viktor és Vona Gábor kezében van Budaházy György és 16 társának s persze szeretteinek sorsa. Rajtuk áll, hogy véget érjen mielőbb ez a szégyenletes rémálom és végre Budaházyék annyi év hányattatásai után szabadok legyenek. S persze utána az is, hogy az egész nemzet méltóságban és szabadságban növekedjen. Valódi államférfiúi tett lenne az amnesztia megvalósítása. Most félre kell tenni minden más szempontot, ezt kívánja a tisztesség és az emberiesség.

Ennek érdekében való mielőbbi és hathatós munkálkodást várunk el minden országgyűlési képviselőtől! Ehhez kérem a politikai foglyok és hozzátartozóik nevében is minden jószándékú és tettrekész ember segítségét is, győzzük meg őket együtt!

Budapest, 2016. október 27.

Ahogy Budaházy Gyuri szokta mondani: Szabadság!"

November 2-án tárgyalja az Igazságügyi bizottság a Jobbik által Toroczkai László kezdeményezésére benyújtott határozati javaslatot. Toroczkai támogató tüntetést szervez a Kossuth térre.

Toroczkai László bejegyzésében ezt írta:

"A sukorói ügy vádlottjait felmentették, Budaházy Gyuriékért pedig sorra mennek a "fekete" autók, viszik az otthonaikból előzetes letartóztatásba őket. Bár a vád szerint 1 milliárd 294,6 millió forint vagyoni kár érte volna a magyar államot, ha Gyurcsányék és az izraeli szerencselovagok kaszinó-terve Sukorónál sikerrel jár, a Szegedi Ítélőtábla mindenkit felmentett. A lényeg a rendszer, a hatalmasok védelme, a nép és a haza érdekei mit sem számítanak.

Megint zakatol a diktatúra."

A Hegedűs Lórántné, Volner János, Z. Kárpát Dániel és Sneider Tamás által aláírt határozati javaslat a 2006-2010 közötti, az állam által indokolatlan önkényt megvalósító fellépés idején elkövetett, politikai indíttatást is magukban hordozó cselekmények megítélésével kapcsolatos jogszabály-módosítások szükségességéről szól.

A határozat értelmében a 2006. szeptember 17-e és 2010. május közötti időszakban a kormány elleni tiltakozás keretében elkövetett cselekmények értékelése során enyhítő körülményt jelentene, hogy az elkövetők motivációja a saját maga által is elismerten hazug és ezáltal a választói akarattal nyilvánvalóan szembehelyezkedő kormánnyal szembeni fellépés volt.

Szeretnék azt is, hogy a kormány vizsgálja meg egy olyan törvénymódosítás előterjesztésének lehetőségét, amely szerint a már lezárult eljárásokban lehetséges legyen az ítéletben foglalt büntetések mellőzése vagy mérséklése.

Nemrég Gyuri az alábbiakat írta Gaudinak a benyújtott javaslatról és a közkegyelemről

"A nekem megküldött határozati javaslattal, az a bajom, hogy az alapján semmi garanciát nem látok arra, hogy akár ugyanúgy 10 évre nem tud becsukni egy balos bíró, ha akar. Annál határozottabb dolog kell! Állást kell végre egyértelműen foglalni a parlamentnek, hogy mi volt 2006 őszétől. Ha a Fidesz fülkeforradalomra hivatkozik, akkor ismerje el, hogy forradalmi jellegű események és társadalmi hangulat volt, és ebben az esetben legfeljebb az állam követhetett el terrorcselekményt az állampolgárok ellen, de az állampolgárok az állam szervei, tagjai ellen nem! Ezt az egész terror-eljárást egyértelműen az MSZP-s boszorkánykonyhán főzték ki (ez is bizonyítva van a hivatkozott elemzésem végén), a rendőrség, ügyészség csak végrehajtotta. Egy ilyen klasszikus bolsevista koncepciót akarnak életben tartani ma is? Nem lehet a Gyurcsány rezsimmel szembeálló állampolgárokra terrorizmust értelmezni."

Toroczkai megjegyzi: Budaházy Györgyék tegnap esti elhurcolása különösen aktuálissá teszi a kiállást.

"Hívok és várok tehát mindenkit 2016. november 2-án (szerdán) 9 órakor a Kossuth térre, az Országház elé, hogy támogató tüntetésünkkel igyekezzünk rábírni a képviselőket arra, hogy fogadják el a határozati javaslatot, és rendezze végre a kormány ezt az elfogadhatatlan helyzetet, ha már fülkeforradalmat és rendszerváltozást ígért Magyarországnak" - írja a Jobbik alelnöke.

Budaházy ügyvédje, Szikinger István szerint érthetetlen a bíróság döntése. - A védbeszédében elhangzottak szerint, sem a szökés, sem a "bűnismétlés" veszélye nem áll fenn. - A majd egy évtizede zajló tárgyalássorozat alatt, nem egy alkalom adódott a szökésre, de a vádlottak közül egy sem tette meg.

A családtagok beszámolójából tudható, hogy a rendőrök nagy erőkkel szállították el Budaházyt az otthonából.

Budaházy a Kuruc.info-nak azt írta, „tegnap, október 26-án a rendőrség az ügyünkben lakhelyelhagyási tilalommal sújtott vádlott társainknál járt, hogy tájékozódjon a nyomkövető eszköz beüzemelésének lehetőségéről a házi őrizet helyén, mert a Fővárosi Ítélőtábla – ahová az ügyünk felkerült – erre utasította őket. Ebből az következtethető ki, hogy szigorítani akarnak a velünk szemben érvényben lévő kényszerintézkedésen, holott erre semmi okot nem szolgáltattunk, senki nem szegte meg a szabályokat, nem tűnt el vagy ilyesmi. Viszont a szigorítás jelentheti azt, hogy akik már most is házi őrizetben vagyunk, azokat be akarják vinni előzetes letartóztatásba a börtönbe, vagyis nagy az esély rá, hogy most tudok írni utoljára szabadon.”

A szeptemberben hozott ítélet, nem jogerős és a vádlottakat megilletné a védekezéshez való jog. - Azonban ez az alapvető emberi jog, láthatóan nem illeti meg a 17 politikai elítéltet.

A vád szerint a Budaházy György által létrehozott Magyarok Nyilai elnevezésű szervezet a szocialista-szabad demokrata kormányzás idején, 2007 és 2009 között erőszakosan próbált beavatkozni a hazai politikába, és cselekményeikkel az Országgyűlést akarták befolyásolni. Próbálták megakadályozni az egészségügyi törvény elfogadását, majd Gyurcsány Ferenc lemondása után Bajnai Gordon kormányalakítását.

Molotov-koktélos támadásokkal és Csintalan Sándor megverésével is vádolják a szervezetet. - A védőbeszédben elhangzottakból kiderült, hogy az említett cselekmények ugyan megtörténtek, de azt, hogy kik követték el, azt a bizonyítási eljárás nem tudta bizonyítani.

A bíróság még azt sem tudta kideríteni, hogy mi és ki valójában a Magyarok Nyilai, pedig ez lett volna a feladatuk. - Mondta el Budaházy az elsőfokú ítélet után.

Budaházy György ügyvédje a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy eddig semmilyen tájékoztatást sem kapott az előzetes letartóztatás újbóli elrendeléséről. Védence korábban már volt előzetes letartóztatásban, kiengedése után azonban ügyész fellebbezett, és feltehetően ennek hatására másodfokon újra elrendelték a szigorúbb kényszerítő intézkedést. Szikinger István szerint érthetetlen a bíróság döntése, mert vizsgálni kellett volna, hogy Budaházy a szabadon töltött két hónap alatt megpróbált-e elrejtőzni, befolyásolt-e tanúkat vagy fennállt-e a bűnismétlés veszélye. Az előzetes letartóztatás elrendelésének ugyanis ezek a feltételei.

Még nem tudható, hogy Györkös István incidens, időbeli párhuzama miért esik egybe Budaházy előzetesbe szállításával, de mivel a Budaházy -ügy vizsgálati szakaszában, titkosszolgálati eszközöket is alkalmaztak, nem volna meglepő, ha a két esemény egy összehangolt akció és aljasul megtervezett provokáció volna.

A nemzeti ügyekben gondolkodás napjainkban éppen olyan veszélyes a fennáló nagyhatalmak számára, mint a gengszetrváltás előtti időszakban. Budaházy György egyetlen főbűne az, hogy az átlagosnál fejlettebb igazságérzettől vezérelve, elsőként rántotta le a leplet és akadályozta meg a Sukorói ingatlan kijátszást. Korábban pedig felemelte hangját a válsztási csalások ellen és az EU Nem kampány vezéregyénisége volt. - Azóta eltelt több, mint egy évtized, de a jelenlegi nemzeti lobogót lengető kormányzás alatt, mégis koncepciós eljárásokat indítanak és gyurcsányi ítéleteket mérnek a hazafiakra a reformkommunisták..

A "Budaházy - ügy" nem csak Budaházy Györgyről és 16 társáról, hanem mindannyiunkról is szól. - Arról, hogy képesek vagyunk e kivívni az önrendelkezési jogot és arról, hogy meddig engedjük a jog előtti egyenlőtlenségeket és a jogsértések gyakorlatát elhatalmasodni az önkényuralmi gépezetben! A vélemények megoszlanak arról, hogy amnesztiáért vagy enyhítésért kell a Kormány elé javaslatokat tenni, de egy biztos, hogy nem azok ülnek a vádlottak padján, akiknek kellene!

Amit ma, a politikai elítéltekkel tesznek, bármelyikünkkel megtörténhet. Ezért a magyarság eddiginél hathatósabb összefogására van szükség - ki kell állnunk a magunk igazáért és egymásért!. Ki kell mondani, hogy nem történt meg sem a 1956 –osok, sem a 2006-os jogsértések jóvátétele!. Ha nincs kellő közfelháborodás, akkor úgy tűnik, hogy a magyarságból végképp kiveszni látszik az igazság iránti igény -- az önkénnyel szembeni nincs természetes önvédelmi reakció!.

 Budaházy Györgyöt hazaszeretete, lelkiismerete  késztette arra, hogy felemelje szavát.  Ő értünk is cselekedett!

 Ne feledd, november 2.-án a Kossuth téren nem csak a 125 év rabságra ítélt embertársaidért, hanem magadért,  szeretteidért leszel!

 

 

B.M.

 

 

 

 

Szabadságot Budaházynak és társainak!

Demonstráció a rakparti Fehér Ház előtt!

A terrorista bűncselekményekkel vádolt Budaházy Györgyöt és 15 társát példátlan módon összesen 124 és fél év fegyházra ítélte a Fővárosi Bíróság.

A megtorlásokkal terhes, gyalázatos ötvenes évek után 60 évvel, napjainkban is zajlanak koncepciós perek?!

Hazánkban a politikai elit érdekcsoportok hatalmát védő egyik kiterjesztett csáp a törvénykezésben Budaházy György és 17 társa ellen 2007 óta húzódó tárgyalássorozat végén drákói döntése közfelháborodást gerjesztett a társadalomban.

Minden hétfő délután 14 és 16 óra között az Országgyűlés irodaháza a „Fehér Ház” előtt találkoznak a kitartó hazafiak. Budaházy György édesanyja elmondta: -- Hétfőnként eljönnek azok az emberek, akik szeretnék elmondani véleményüket. Mi nem valaki vagy valami ellen, hanem az igazságért küzdünk. Szeretnénk, ha eljutna a hangunk a képviselőkig. Ne csak akkor legyen fontos a jelenlétünk, amikor a szavazatainkra számítanak. A demonstráció alkalmat ad arra is, hogy eszmét cseréljünk egymással.

Dr. Kenéz Andrea bírónő nevét sokan az emlékezetünkbe vésték, amikor az ítélet indoklását felolvasta a hallgatóság és az elítéltek előtt. Mindenkinek - még a kivezényelt rendőrök arcára is kiült a döbbenet a bírói ítélet hallatán.

Az elképesztő indoklásban szereplő szavak hihetetlenül hangzottak a "jogszolgáltatás" fellegvárának falai között. A bírónő az ítélethirdetésnél gyakran használta az - úgy véljük, úgy hisszük kifejezéseket.
A joggyakorlat történetét figyelembe véve, értékelhető bizonyíték nélkül a kegyetlen gyilkosra sem mérnek ítéletet!

-- "A terrorizmus fogalma ma 2016-ban teljesen más értelmet nyer a 2006 - os eseményeihez képest!" - emelte ki indoklásában Dr. Kenéz Andrea bírónő. Jogi értelemben ez a mondat értelmezhetetlen és árulkodik a törvénykezés szakmaiatlanságáról.

-- Az ügyész az ítélethirdetés után még súlyosbítást kért. – mondja szomorúan a házi őrizetben levő Gyuri édesanyja, Mária. -- A hazafiak védelmét ellátó ügyvédek fellebbeztek a házi őrizet enyhítéséért (lakhelyelhagyásért), vagyis a teljes szabadlábon való védekezésért.

Ha visszatekintünk az eltelt hét évre, a tárgyalássorozat alatt sokszor reménykedtünk egy igazságos ítéletben.

Sajnos a mai napig nem kaptuk meg a tárgyalásokról készült jegyzőkönyveket, pedig fiam ezt több alkalommal is kérte a bírónőtől -- panaszolta Mária. -- Ami azért is baj, -- folytatta az édesanya -- mert így a fiam nem jutott hozzá a védelméhez szükséges teljes információhoz, a saját ügyével kapcsolatban. Nem beszélve arról a tényről, hogy a bizonyítási eljárás tele volt szabálytalanságokkal, a vádirat pedig hemzseg a valótlan állításoktól.

Példátlan, hogy egy önmagát demokratikus jogállamnak nevező országban az alapvető védekezéshez való jog és a jog előtti egyenlőség is sérült Budaházy és társai ellen folytatódó koncepciós eljárásban.

Dr. Szikinger István, -- az elsőrendű vádlott, Budaházy György ügyvédje védőbeszédében hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során számtalanszor emlegetett emberi jogokat a bíróság miért nem veszi figyelembe a vádlottakra vonatkozóan - és miért nem kaphatják meg a védekezéshez való alapvető jogot?

A vád szerint, súlyosbító körülmény, hogy a terrorizmussal vádolt hazafiak, állami szervet, az Országgyűlést kívánták befolyásolni "akcióikkal".

Egyrészt, semmiféle bizonyíték nem támasztotta alá a vád állításait, nem nyert bizonyítást, hogy az ügyészség által előadott cselekményeket kik követték el.

Másrészt, a Magyar Országgyűlés nem állami szerv, hanem az az emberek által megválasztott és az általuk felhatalmazott képviselőket tömörítő legmagasabb népképviseletet ellátó fórum!

A vádlottak mindegyike kivétel nélkül értéket adó tagjai a társadalmunknak. Többen közülük távolról sem ismerik vádlott társaikat. Az ügyészség mégis a fennálló rend megdöntésére létrejött "Magyarok Nyilai" elnevezésű szervezet tagjaiként, bűnszervezetben elkövetett terrorista bűncselekményekkel vádolta őket, de a csoport létezését sem tudta bizonyítást érdemlően megállapítani.

Ezért gondoltuk azt, hogy a Fehér Házból kilépő képviselőket szólítjuk meg egyenként és felhívjuk a figyelmüket e perben tengerikígyóként tekergőző anomáliákra, ha még létezik népképviselet, el kell mondanunk a nép által felhatalmazott képviselőinknek!

Hétfőnként találkozzunk az Országgyűlés irodaháza "Fehér Ház" előtt.

cím: (Széchenyi rakpart 19. Budapest; 1358. Telefon, +36 1 441 5000)

B.M.

 

                                                                                                                                                                 

A Magyarok Nyilai valós működése

 

Írásom tárgyát képező híres, hirhedt épületet a XII. kerületben Szabó filmrendező építette. Elképzelése szerint rendeltetésszerűen filmbemutatásra alkalmas módon alakította ki, de a filmgyártás privatizálása nem ezen elképzelés mentén alakult, ezért célját nem tölthette be. A környéken lakók ízlésével nem találkozott, így azt egyszerűen pajtának nevezték el. A második tulajdonos egy német ember lett, de ő sem tudott vele mit kezdeni, ő is eladta. A harmadik tulajdonos költséges, nagy átalakításokat végzett az épületen. Elhíresült például az utcáról is látható óriási méretű, parlamentre néző kilátással kialakított fürdőszoba. A karácsonyi ünnepek idején vette birtokba a tulajdonos Draskovics úr családja. Nem sokáig élhettek itt, csak rövid ideig mutatkoztak, így lakói is az épülettel együtt a hétköznapi élet közönyébe merültek.

Nem úgy egy vasárnapi hajnalon,amikor a rádióban bemondták, hogy az éjjel tűz volt, egy miniszter házában gyújtogatás történt, ezért politikusok házai elé rendőri védelmet vezényeltek ki. Címeket nem mondtak, én mégis 7 órakor a hétvégi hajnali álmából kiugrattam a közelben lakó fiamat, ugyan nézné meg, mi történt a Draskovics-háznál. Valóban, még füstölgő, leégett tetejű házat talált néhány közelben lakó sopánkodóval. A később érkező szomszéd, Vizi E Szilveszter is csak ennyit szólt, Jézus, Mária, és őket sem a tűzoltók szirénázása ébresztette. A tűzoltók teljes csendben végezték a munkájukat!És még a Magyarok Nyilairól is csak később esett szó. Én másnap, azaz hétfő reggel mentem fölfelé, 8 órakor az unokáim felügyeletét ellátni. Erős füstszag volt és az ott posztoló rendőrrel váltottam pár mondatot, az egyik éppen az autóból kiszállva macskásodás elleni rövid sétáját végezte. Tőle tudtam meg, hogy az éjjel is tűz volt, most a földszinten égtek bútordarabok. A két rendőr egyébként az épület védelmére 3 hónapra lett kivezényelve a Szombathelyi rendőrségtől. Biztosítottam ,hogy a gyújtogatókat nem a Magyarok Nyilai soraiban kell keresni, sokkal inkább az épülethez tartozó belső körökben. A rendőr elmondta, hogy ő nem nyilatkozhat,bárkivel szóba elegyednie is tiltott, de biztosított, hogy ők sem hülyék, tisztában vannak a helyzettel.

Magam is XII. kerületi lakó lévén az Önkormányzathoz levelet írtam, mint egy hétfő reggeli szemtanú, hogy ez egy erdős, nyílt terepen a közbiztonságot veszélyeztető helyzet, kérem, hogy különösen nagy figyelmet tanúsítsanak az ügyben. Választ nem kaptam, mégis ez a levél tette lehetővé, hogy további biztos helyről származó értesüléseket szerezhessek. Történt ugyanis, hogy egy rendőrségi, vagy ügyészségi nyomozó felkeresett; eljönne hozzám az Önkormányzatnál talált bejelentésem kapcsán, hogy mint szemtanút kihallgasson. Így is történt, tehát kezembe került a levelem, melyet”intézkedést nem igényel” felirattal ad acta helyeztek az illető dossziéba, onnan emelte ki a nyomozó. Elmondtam, hogy bár félreérthető lehetett, nem a gyújtogatásnak voltam szemtanúja, az éjjel 2 órakor történt, és ekkor az éjjel szintén diszkréten kivonuló tűzoltók mellé még a TV2 riporterei is odasomfordáltak,hogy dokumentálják a gyújtogatást. Sajnálatukra persze a lényegről lekéstek, a Magyarok Nyilainak tűzszerészeit még ők sem tudták tetten érni, de ilyen apró hiányosság az eredményességet illetően elhanyagolható. /Szerintük/

A nyomozótól szerzett további információim:Az épület a közúti járdától a garázson, a 4 szinten keresztül a felső szintig fel volt locsolva benzinnel, és még 17 db töltött benzinkanna is volt a garázsban. Mi ez, ha nem közveszély okozás? Azt is elmondta, hogy 360 MFt-ot igényelt a károsult és –mivel az eredeti biztosító nem vállalta a nyilvánvaló csalást- új biztosító céget kellett keresni. Ha megkapta az összeget, éljen vele olyan boldogan, ahogy megérdemelte! Hogy az eset el lett sikálva, becsületükre mondva- nem a nyomozást végző személyeken múlott, ezt a „kihallgatás „ alapján megítélhetően állíthatom. Közben persze hangoztatták, hogy már nem Draskovics a tulajdonosa, mutyizott e valakikkel, az ő dolga, azért persze az említett rendőrök őrizték az épületet egy darabig. Próbáltuk ezt nyilvánosságra hozni, ezért napokig a bokrok mögé kellett rejtőzködni az éjt, napot autójukba „lakó” rendőröknek, majd eltűntek. A sérült házra bontási engedélyt sem adtak ki, de mégis lebontották, hogy a nyomokat mielőbb eltűntessék. Úgy emlékszem, ez 2009 telén történt,miközben nagy hóeséssel küzködtek gépek, emberek. Ez dokumentálva lett, és a 2010-es választások előtt a FIDESZ kezeihez került, de ijedtükben még megköszönni sem merték, úgy került ad acta a tűzbe/?/.

Ebben a fejezetben még személyesebben nyilatkozom, ha ez börtönnel is járna; Budaházi György igenis szervezkedett azért, hogy a Szabadság-téri Szovjet emlékművet bontsák le! És ha tehettem, mindig ott voltam és ezek nem mindig voltak sima illetve a zaklatások miatt semmi esetre sem voltak békés tűntetések. Ennek az építménynek régen nem szabadna ott állnia. Tudni kell róla, hogy ezt a Szovjet Hadsereg katonáival emeltették, eredeti felirata pedig az utolsó csatlós leigázása feletti győzelmet hirdette. A helyszíne még beszédesebb. Az ország trianoni szétszaggatása után az elcsatolt vármegyékből összehordott földek szent dombja volt ez, amelyiken az Országzászló lengett Napokban találkoztam egy idős emberrel, aki fájdalmas emlékként mesélte, hogy kis-cserkészként díszőrséget állhatott a zászló mellett. Ma a bontása ellen ürügyként Putyinra hivatkozni minden eddigi kormánynak szegénységi bizonyítványa, persze főleg a négy, magát jobboldaliként meghatározónak. Ha ez a mű nem állna, nem lett volna szükség a sokat vitatott,és támadott emlékműre/tisztelet Szakály történész Úrnak, és minden alkotónak/ Nem kellett volna továbbá , neveket nem is említve, hogy kik által létesített zsidó utcai múzeum sem, ami, meggyőződésem szerint kegyeletromboló, jó ízlés ellen való volt ,minden magyarként gondolkozó embert sérthetett , lehet akár magyar, akár zsidó. Az elbontás miatti nagy felháborodáson pedig már régen túl lennénk éppen úgy, mint a Tisza Istvánon, Akit –láss csodát!- Andrássy Gyula is követhetett.

Mindezeket írtam pedig a Budaházit példásan elitélő büntető perre, amit a 20 évről emberiességből 13 évre mérsékelt a T Bíróság. Hogy a vádpontok mik voltak? Mik voltak, és ki emlékszi rá, és HOGYAN, az teljességgel mellékes… Nekem persze nem! Egész bensőmben megrendített , majd szétvet ez a kapitális igazságtalanság Ezért köptem ki önvédelemből a fenti sorokat. Bocs, remélem, azért követhető.

Dr Nagy Ferencné. Nyugdíjas Villamosmérnök

Budapest 2016-09-19

                                                                                                                                                   

H Í V U N K

H Í V U N K

 

2016. szeptember 25-én vasárnap 11 órakor fohászkodni Makkosmáriára

 

a FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ szentelt kegytemplomhoz

a Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepkörében.

 

Égi Édesanyánknál segíts közbenjárni Te is imád erejével Fiaink szabadulásáért !

 

Útvonal: Szél Kálmán tértől a 222 BKV járattal – Budakeszi Fő út 192 sz. levő templomig. Innen gyalog kb. 30 perc az Erdő út-- Napsugár út – Makkosi útvonalon érkezünk a Fogolykiváltó Boldogasszony kegytemplomhoz: Budakeszi, Makkosi út 163. sz.

 

Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői

Elérhetőség: Tölgyesi Jánosné: Mb. 06 70 362 71 74

Fohász letöltése PDF formátumban

                                                                                                                                                     

NYILATKOZAT: BUDAHÁZY GYÖRGY ÉS TÁRSAI KONCEPCIÓS PER ÜGYÉBEN

N Y I L A T K O Z AT

 

 

BUDAHÁZY GYÖRGY ÉS TÁRSAI  KONCEPCIÓS PER ÜGYÉBEN

 


 2016. augusztus 30. napján Budaházy György és társai ellen meghozta az első fokú ítéletét a

független” magyar  bíróság:

a 15 vádlottra összesen 125 év szabadságvesztést szabott ki!  Milyen vádak alapján, milyen mércével mérték ezt az ítéletet?

 

 Emberélet kioltásáért is átlagban csak néhány év büntetést szabnak ki. Ők pedig életet nem oltottak ki, vér nem tapad a kezükhöz! A 2009 évben kezdődő per során a pár ezer forintra tehető károkozásért már eddig is rengeteg zaklatásnak, házi őrizetnek, több éves előzetes letartóztatás elszenvedői voltak.

 A több, mint 4 órás ítélethirdetés során törvénytelenül beszerzett, vagy titkosszolgálati módszerekkel fabrikált "bizonyítékok", valamint megfizetett, vagy megzsarolt tanuk „vallomásai” alapján a mi megfélemlítésünket is célzó,  hihetetlenül súlyos ítéletet szabott ki a bíróság.

Mi sem bizonyítja ennél jobban, hogy nem RENDSZERVÁLTÁS, hanem csak GENGSZTERVÁLTÁS volt!

A nemzet szégyene, hogy az igazi bűnösök még mindig szabadlábon élik gondtalan életüket! A szemkilövetők, a "hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal" politikusok hazugjai diktálnak még mindig.

 

A beígért ELSZÁMOLTATÁS elmaradt!

 

NEM HAGYJUK MAGUKRA  FIAINKAT!  EGY EMBERKÉNT ÁLLUNK KI

SZABADSÁGUKÉRT!


IGAZSÁGON ALAPULÓ JOGSZOLGÁLTATÁST VÁRUNK!

 

Lelkiismeret'88. Csoport

         elnöksége

 


 


 

Tartalom átvétel