„…Hogy hazánkban is mindig veszélyesnek és tűrhetetlennek ismertetett a zsidóság, bizonyítja az, hogy már az 1578-ik IItc3.§-a sürgeté, hogy a ’sidók minél előbb kimenjenek a honból, s addig is kétszeresen fizessék a keresztényekre rótt közadót és többi terheket…”

— (Ónody Géza: Tiszaeszlár)

Mottó: EHHEZ KELL EGY AfD, vagy AfU? (Alternative für Ungarn)

Magyarországon mikor fogunk legalább a parlamenti qplerájban ilyet és így hallani, ahogy Alice Weidel beszél??? Ja, ehhez kell egy AfD?

Nem, csak magyar érdeket, magyar szívvel és ésszel SZOLGÁLÓ politikus, nem pedig prolitikuss kell, meg vér egy bizonyos alkatrészébe! Nem pártokban kell gondolkozni, hanem nemzetben, Hazában!

Élhető élettér kell! Idegenek nélkül!

Elhordanak mindenünket egy náci kondának az ukránokhoz! Számolatlanul öntik a pénzt Afrika bármelyik országába, de a magyar paraszt csak görnyed, ha még talpon van a gatyára vetkőztető adók után!!

Magyarok! Jó ez így?

Persze, hogy nem jó!

Hamis szöveg, hogy nem tehetnek másként! 

Lássuk meg, Magyarország egy folyamatos hazugság és adósság görgetegben él, ami mára a torkunkig ér! 

Lássuk meg, hogy hazug módon rabolják az életerőnket külső és belső élősködők!

Lássuk meg végre, hogy ez az élősködő törpeség, ami átvette Magyarország háttérhatalmi és a látszat szerint közvetlen irányítását, közvetlenül az életünkre tör! Minden módon és elképesztő erővel.

Sem a magyar munkások, sem a parasztok, sem az közalkalmazottak nem tudnak egyről a kettőre jutni. Ez mára újra tömeges jelenség. És csúszunk lefelé a lejtőn!

Olcsó híresztelésekkel etetik az embereket, hogy növekszik a munkabérek vásárlóereje. Mindenki tudja, hogy ez úgy ahogy elhangzott már mehet is a szemétbe, mert az első betűtől az utolsóig hazugság.

Ezen gondolkozzatok magyarok!

Az életetek a tét!

2024. február 4.

Lengyel Károly

 

 

KONFERENCIA FŐVÉDNÖKE: PATRUBÁNY MIKLÓS, MVSZ. elnöke

Védnökei: Dr. Drábik János és Dr. Pócs Alfréd

Levezető elnök: dr. Diviki-Nagy Attila az AJET tagja

Szervezők:

 • Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség
 • Lelkiismeret'88.Egyesület, Magyarok Szövetsége

Program:

Megnyitó:

 • Patrubány Miklós, MVSZ. elnöke
 • Jelenczki István a Dr.Tóth Zoltán József Alapítványtól


Előadók:

 • dr. Fiszter Zsuzsanna,
 • dr.Bene Gábor,
 • dr. Diviki Nagy Attila,
 • Dr. Monostory Attila,
 • Dr. Varga István,
 • Dr. Tóth Máté,
 • Feledy István,
 • Kocsis István,
 • Nagy Gábor,
 • Szabó László

12 órakor ebédszünet -- várhatóan Nyers Csaba hoz ősmagyar ételeket.

13 órakor Dr. Pócs Alfréd köszöntője

13-17 óra között az értekezéseket hallgatjuk meg, majd 17 h-tól kerekasztal beszélgetés lesz az előadókkal.

A belépés ingyenes!

 

Az előadások témái:

- Alkotmány és Nemzetgyűlés: -a joghagyomány szerinti Nemzetgyűlés és a 2 kamarás Parlament szerepe a jogalkotásban

- Az I. vh. utáni Alkotmányok és a Szent Korona jogrendje,-az 1946 évi I.tv és az 1949.évi XX- as tv. alkotmányossága

- Az eddigi két Nemzetgyűlés hatása az alkotmányos életre

- Államrend és szuverenitás

- Nemzeti önrendelkezés, nemzeti és alkotmányos identitás:- Az állam szuverenitásának korábbi és mai határai

- A gazdasági szuverenitás lehetőségei és korlátai

- A szkíta önrendelkezés és önkormányzatiság

- A szkíta és római jogrend összehasonlítása- a mai társadalmi és politikai berendezkedés kontra királyság

- A szokásjog szerepe hazánk jogalkotásában és alkotmányosságában

 

A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

A Magyarok XI.-ik Világkongresszusa fennmaradásunk zálogaként jelöli meg íratlan Történeti Alkotmányunkat! https://www.youtube.com/watch?v=K6Kw4d9t2XM

A rendezvényt támogatja a Napi Téma is: https://www.napitema.com/2024/01/alkotmanyjogi-konferencia-dr-toth.html

Kedves magyar Testvéreim!
2024.január 6. Vízkereszt. Nemzetvezetőnk születésnapja

.....a létező világ nem illúzió, nem káprázat, nem egyetlen éjszaka rossz álma, benne ébredünk újra és újra, örökkön-örökké: nem tagadhatjuk meg, nem feledkezhetünk meg és nem mondhatunk le róla. /H. J/

Mivé lesz?
Mivé lesz minden, ha a fény helyett
árnyék borítja be a kék eget,
ha a templom kárpitja megreped,
ha keresztre megy, ki hozott életet,
mivé lesz minden?
hová rendeled ó Isten földi gyermeked,
ha harcodat vívta és mégis elveszett,
hogyan szenteli meg így a Te neved?
Mivé lesz minden, hogyha vágyaink
megölnek minket és az álmaink
nem Te vagy és nem a szerelem,
az ember így mivé legyen?
Ne hagyd ó Isten, hogy fény helyett
sötétség borítsa be az életet,
hogy zsarnokok s csalók nyerjenek,
s hogy vérré váljanak a tengerek.
ne engedd gyilkosok vágyait,
hogy megöljék kisdedek álmait,
ne legyen sáska raj és marha vész,
ne égessék azt, aki érted élt!
A hazugság ne legyen erény,
s az igazság győzzön e földtekén! (Fülöp Zoltán Bulcsú)

Tisztelettel adózunk nemzetvezetőnk 127. születésnapján.
Kérdésem: Szálasi Ferenctől miért félnek 78 éve, és még ma is a hatalom urai – keresztény demokraták, liberálisok, szocialisták, kommunisták? --- Mert félnek minden gondolkodó, nem alattvaló típusú embertől! Félnek a gyilkosok a felelősségre vonástól, amely már 33 éve „alkotmányosan” várat magára!

tűzSZER-TŰZ gyújtása a télinapfordulón
2023. december 21-én csütörtök 16.30 óra

„…Keresd meg az embereket a környezetedben, akik hozzád hasonlóan szomjazzák a Fényt…együtt gyújtsatok tüzeket…”

A szent tűz tisztelete az ősvallás, vagyis napistenhitünk legtisztább, legszakrálisabb ősvallása mind a mai napig. Ezzel - a tizenhatodik tűzgyújtással, a  NAP világát szimbolizáló lánggal ismét hódolunk az ősi hagyománynak REND-nek.

Az  élet - halál  örök körforgása, a régiek elmúlása, az újak születése ugyanolyan önmagába visszatérő REND, mint a NAP  pályája annak születésétől alábukásáig. Őseink ugyanis nem a természeti erőket imádták, hanem éppen azokat a minőségeket tisztelték, amelyeknek  e z e k   a jelképei. Tűzszertartás keretében kapcsolatot teremtünk őseinkkel. Ősi hitünk szerint a sötétség hatalmának ideje az éjszaka, elűzésük legjobb fegyvere a Nap tükre és a tűz, amelyben az ősök tanyáznak.

 A tűz lángja Őseink meg idézésére száll az Égre :

  „Őseink, hőseink, tekintsetek le ránk.

  Tinéktek áldozunk, Hozzátok száll imánk”

☝️A Hamasz egy dialektika a népirtás legitimitására.
 
A Hamasz, a cionista boge, valójában egy cionista vállalat, amelyet 1978-ban jegyeztek be Izraelben
Az IKT-papírok szerint a Hamaszt 1978-ban jegyezték be legálisan Izraelben Menachem Begin égisze alatt, valamint Ahmed Yassin sejk, Hassan Al politikai tanítványa. Bana, a Muszlim Testvériség báb-alapítója.
A Muzulmán Testvériség egy hasonlóan cionista szervezet, amelynek saját eredetét közvetlenül és teljes egészében a Rothschildok Szuezi Csatorna Társasága finanszírozta 1928-tól. Mindkét szervezet „iszlám”-nak álcázza magát. A Muszlim Testvériség továbbra is ezt teszi.
A Hamaszt tömegesen és közvetlenül Izrael finanszírozta a kezdetektől legalább 2012-ig, majd Kataron keresztül. Kezdetben kibővítette támogatóinak és szimpatizánsainak bázisát a szívek megnyerésére tervezett "társadalmi munkával", és továbbra is Izrael ürügyén dolgozik, Izrael számára, hogy bombázza Gázát, tesztelje és bemutassa fegyvereit, és blokád alatt álló fogolyként tartsa a gázaiakat egy szabadtéri koncentrációs táborban.
 
A Muszlim Testvériséget a Rothschilds Suez Canal Company hozta létre 1928-ban. A Hamaszt a Muzulmán Testvériség alapítójának, Haszan al-Banának a tanítványa, Ahmed Jaszin sejk jegyezte be Izraelben.
 
Remélem már érthető, ha még most sem érted, menthetetlen vagy.
 
Ehhez a témához kapcsolódik még Szakács Árpád hozzászólása az ATV-ben.

DSC04623 xMEGNYÍTÓ - TURUL HÁZ 2023.dec.5.

Álom havában elcsendesedik a lélek, szeretetre hangolódik.

Albert Éva Katalin textiliparművész alkotásai elkalauzolnak egy olyan világba, ahol a hit az akarat, de főképp a szeretet jelen van. Lelke tisztaságát, szépségét tárja elénk.

Az Égiekre hangolódás a haza szeretete, az Ősök tisztelete hozta létre textilkép sorozatát az Égiek segítségével, mely a világon egyedül álló páratlan kincs!

Nemcsak páratlan magyar kincs, hanem egyedi megvilágításban tette le a magyarok asztalára, mellyel az utókornak nagy feladata tovább vinni, hogy mindenki megismerhesse.

ÉGI KIRÁLYNŐNK, ANYAISTENÜNK, ASSZONYUNKDSC04607 x

Ősi Hitünk feltehetően a Jézus születése előtt több ezer évvel ezelőtt formálódott együtt a Szárnyas Nappal, amely a küldő és a küldött kettőse: ISTEN és az Ő kiáradó Fénye a Teremtő erő és a Törvényes Tudása.

Boldogasszonyság a kezdettől való és nem más, mint a Teremtő fényességének örök szomjúhozása a Mindenekben létező, amióta a Világ a Világ, s ameddig ISTEN akaratából az marad.

Égi királynőnk Anyaistenünk magába foglalja a Fény őrzését, Ő az óhajtó, föntre nyílt kupa, Ő a kapu kapuja életnek s halálnak, valósulás szentséges edénye is.

Életünknek minden fontos helyzetét mindenkor átszövi a Boldogasszonyság.

Novák Katalin

Köztársasági elnök

Orbán Viktor

Miniszterelnök

Tiltakozó petíció

Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen

Első lépés:

Október 6-án a nemzeti gyásznapon a Budaőrsi úti Petőfi Sándorról átnevezett Mária Terézia laktanya előtt kértük és követeltük, hogy

1.Csák János miniszter kérjen bocsánatot 2023. március 15-ért, amikor gondatlanságból meggyalázta Petőfi Sándor emlékét a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél.
2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter vonja vissza a laktanyát elnevező határozatát, és kérjen bocsánatot e tettéért.
3. Amennyiben a két miniszter nem tenne eleget e követeléseknek, úgy Orbán Viktor miniszterelnök mentse fel őket haladéktalanul tisztségükből.

November 28-án az országházi levélátvevőn leadtuk a Novák Katalinnak és Orbán Viktornak szóló levelet. 49 Nagykövetségnek is postáztuk a leveleket.

Novák Katalin
köztársasági elnök
Orbán Viktor
miniszterelnök

Mi, a magyar nemzet tagjai és azon tagjai nevében, akik velünk egyetértenek, lelkiismeretünk szava szerint és Történeti Alkotmányunk, azaz a Szent Korona jogrend értelmében kimondjuk a
teljes WHO-szerződés semmisségét.
Itt utalnánk Dr. David Martin EP képviselő leleplező felszólalására az Európai Parlamentben, amikor azt nyilatkozta, hogy „a WHO (World Health Organization) az 1947-es megalakulása óta egy bűnöző kartell.”
A WHO alapítói 1947-ben – a rendelkezésre álló dokumentumok szerint is – bűncselekményekre készülhettek, különben nem kötöttek volna ki maguk számára mentelmi jogot mind a nyomozati cselekmények, mind az azt követő jogi eljárások, mind a büntethetőség tekintetében.

M E G H Í V Ó

Albert Éva Katalin textil iparművész

Boldogasszony textil képeinek kiállítására,
amely a világon egyedül álló páratlan
magyar kincs, egyedi megvilágításban.

Lelke tisztaságát, szépségét tárja elénk
az Égiekre hangolva sugallja
Anyaistenünk tiszteletét.

Szeretettel várunk!
Ősi Hitünk Boldogasszonyának Őrzői Bt.